Դու այս մեծ այգում բարձրացար.— ունեցի՛ր աչքեր սրատես

Վա՛ղ արթնացիր, սերմնացան,— այս պատվերը հնո՛ւց քեզ տրված է Դու այս մեծ այգում բարձրացար.— ունեցի՛ր աչքեր սրատես

Եղիշե Չարենց

«Փոխելն է կյանքը կարևոր» — բարբառել է մեր մեծ Ուսուցիչը

[ 418 ]

XIII


Դու այս մեծ այգում բարձրացար.— ունեցի՛ր աչքեր

սրատես,

Որ աճես այգին առընթեր — և կըդառնաս դու անմահ։—