Ես կարդում եմ նրան ու ասում․․.

Անվերնագիր (Նրանք գալիս են անտես ու աննշմար) Ես կարդում եմ նրան ու ասում․․.

Եղիշե Չարենց

Նա մեծ էր հողո՛վ, արյունո՛վ...

[ 433 ]

Հ․ Թ․


Նա մեծ էր ավելի, քան եղավ։— Երկրնքի նման

ընդարձակ,

Օվկիանի նման՝ իր ոգին ընդգրկել էր կյանքը անեզր։—
Եվ ոգու ափերին նստած՝ նա նայում էր հայացքով

պայծառ —

Եվ որսում էր երգեր ու խոհեր, և տեսնում էր չքնա՜ղ

երազներ․․․

1933. IV 13