Երգ լվի մասին (Առաջին վարիանտ)

Մահվան քայլերգ (Կանտոնի կոմունարների հիշատակին) Երգ լվի մասին (Առաջին վարիանտ)

Եղիշե Չարենց

Երգ լվի մասին (Երկրորդ վարիանտ)

[ 493 ]

Վ․ ԳՅՈԹԵ

ԵՐԳ ԼՎԻ ՄԱՍԻՆ
(Առաջին վարիանտ)


Կար-չկար՝ բարի մի արքա՛ կար,
Ապրում էր նրա մոտ մի լու։
Սիրում էր նրան այդ արքան,
Ինչպես իր հարազատ որդուն։
Կանչում է նա մի օր դերձակին,
Տալիս է շտապ հրաման,
Որ լվին զգեստներ կարի
Եվ շքեղ հագցընի նրան։

Եվ ահա — մետաքս ու թավիշ
Զգեստներ ունի նա հագած,
Եվ կրծքին ունի ժապավեն
Եվ արծաթ շքանշան։
Դառնում է ահա նա մինիստր,
Փայլում է իր կրծքի աստղի պե՛ս։
Պալատում ամբո՛ղջ նրա ցեղը
Դառնում է թե՛ հայտնի, թե՛ մեծ։

Կծում են նրանք ու խայթում
Պալատում հիմա ամենքին,
Կծում են անգամ թագուհուն

[ 494 ]

Եվ չեն խնայում ոչ ոքի՛։
Եվ չունի ոչ-ոք իրավունք
Կծած տե՛ղն անգամ քորելու,—
Այնինչ մենք իսկույն սպասում ենք
Թե փորձի մեզ կծել մի լու․․․