Կարծում են նոքա, թե մի օր քո երգին նվազում կգա

Գիշերային պահերն այս քո Կարծում են նոքա, թե մի օր քո երգին նվազում կգա

Եղիշե Չարենց

Եթե փակվեն հավիտյան աչքերդ այսօր

[ 404 ]

Կարծում են նոքա, թե մի օր քո երգին նվազում

կգա,—

Չգիտեն խեղճերը, որ դու նման ես երկրիդ

գետերին.

Քանի կա լյառն Արագած և քանի աշխարհում

դու կաս —

Դժվար թե ցամաքեն երբեք ակունքները քո

ջինջ երգերի.

1933—1934