Չի՛ շղթայվի մարդու ոգին ոչ մի կապով արտաքին

Ա՜խ, շռայլ է լինում ոգին — լոկ մի՛ անգամ իր կյանքում Չի՛ շղթայվի մարդու ոգին ոչ մի կապով արտաքին

Եղիշե Չարենց

Ամեն պոետ՝ գալիս՝ իր հետ մի անտես նետ է բերում

[ 411 ]

Ը


Չ՛ի շղթայվի մարդու ոգին ո՛չ մի կապով արտաքին,
Եթե դարի, ժամանակի զրահ ունի իր հագին․
Կբարձրանա ու կկանգնի նա հավատով անսասան
Եվ կմնա գալիք կյանքում՝ անխորտակ ու ահագին։—