Թումանյանի քառյակներ

Քառյակներ

Հովհաննես Թումանյան

«Անց կացա՜ն...»

1890Խմբագրել

1916Խմբագրել

1917Խմբագրել

1918Խմբագրել

1919Խմբագրել

1920Խմբագրել

1921Խմբագրել

1922Խմբագրել