Ինդեքս:The Knight in the Panther's Skin, Shota Rustaveli.djvu

Transclusion_Status_Detection_Tool  

Էջեր
Բովանդակություն

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն


էջ
Շոթա Ռուսթավելու «Ընձենավոր» պոեմը—ակադ. Հովսեփ Օրբելի 
 V—XVI

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԵՎ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ընձենավոր»-ը հայոց գնահատմամբ— Պարույր Մուրադյան 
 264-310
Ծանոթագրություններ 
 311-318