Երկերի ժողովածու, Հատոր 4-րդ (1968, Եղիշե Չարենց)

Երկերի ժողովածու, Հատոր 3-րդ Երկերի ժողովածու, Հատոր 4-րդ

Եղիշե Չարենց

Երկերի ժողովածու Հատոր 5-րդ

[ 617 ]

[ 618 ]

Մանր բանաստեղծություններ 
ԼԻՐԻԿԱԿԱՆ ԱՆՏՐԱԿՏ 
[ 619 ]

էպիգրամներ և սատիրական բանաստեղծություններ 
 149
 162
[ 620 ]

Պատմության քառուղիներով 
Պոեմներ 
 308
Տաղեր և խորնուրդներ 
Արվեստ քերթության 
[ 621 ]

Գիրք իմացության 
Ռուբայիներ 
Դիստիքոսներ 
[ 622 ]

[ 623 ]

Բեյթեր 
Զանազան բանաստեղծություններ և թարգմանություններ 
[ 624 ]

ԳՅՈԹԵԻՑ 
ՊՈԻՇԿԻՆԻՑ 
ԽԱՌՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ 
Վ. ԳՅՈԹԵ 
Մ. ԳՈՐԿԻ 
[ 625 ]